Jedną z metod optymalizacji konwersji jest jedno kolumnowy podział strony da Ci większą kontrolę nad Twoim czytelnikiem. Dzięki temu będziesz mógł poprowadzić Twojego czytelnika przewidywaną drogą od nagłówka do przycisku wezwania do akcji.
Jedną z metod optymalizacji konwersji jest jedno kolumnowy podział strony da Ci większą kontrolę nad Twoim czytelnikiem. Dzięki temu będziesz mógł poprowadzić Twojego czytelnika przewidywaną drogą od nagłówka do przycisku wezwania do akcji.

Natomiast wielokolumnowy podział powoduje dodatkowe ryzyko rozproszenia uwagi czytelnika innymi elementami strony jak np. spis top 10 artykułów, miniaturką z galerii, itp. przez co użytkownik przejdzie do innej strony zamiast skorzystać z Twojego produktu.

Reasumując:

  • Użytkownik pozostaje skupiony nad jednym tekstem.
  • Zwiększa się ilość konwersji na stronie.
  • Twoja strona jest bardziej czytelna.